Kepala Subbagian Keuangan

Yan Budiyanto, S.E. (Penata Tk. I, III/d)

Lahir di Cilacap pada tanggal 6 Juni 1972, sekarang menjadi Kepala Subbagian Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Riwayat Pendidikan

 • Pendidikan Formal

  • SD Negeri jatipulo 1 Pagi lulus tahun 1984
  • SMP Negeri 89 Petamburan lulus tahun 1987
  • SMA Negeri 23 Petamburan lulus tahun 1990
  • Sarjana STIE Perbanas lulus tahun 1997
 • Pendidikan Nonformal

  • Pradiklat Auditor Ahli tahun 2000
  • Diklat Auditor Ahli tahun 2000
  • Diklat Pim Iv tahun 2014

Riwayat Jabatan

 • Jabatan Struktural

  • Kepala Subbagian Keuangan pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat TMT 02/07/2012
  • Kepala Subbagian Keuangan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat TMT 03/08/2016
 • Jabatan Fungsional

  • Auditor Ahli Pertama pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal BPK RI
  • Pemeriksa Muda pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal BPK RI